کانون وکلای مستقل بین الملل ایرانی


کانون وکلای مستقل ایرانی
نام: امیرعلی
نام خانوادگی: داودپور
سمت: وکیل پایه یک
محل فعالیت: UL. PÓŁWIEJSKA 17 /26, 61-888, Poznan-Poland
وضعیت : فعال
شماره پروانه : 300251
محل فعالیت : لهستان